Aukið alþjóðlegt samstarf gegn tölvuglæpum

Ísland hefur ásamt 21 öðru ríki undirritað aðra viðbótarbókun við samning Evrópuráðsins um tölvubrot um aukið samstarf og upplýsingagjöf fyrir rafræn sönnunargögn. Bókunin er til komin í ljósi aukinnar útbreiðslu netglæpa samhliða vaxandi notkun upplýsinga- og samskiptatækni.

Yfirvöld á Íslandi hafa ekki farið varhluta af þessari þróun og því aukna flækjustigi sem öflun sönnunargagna yfir landamæri getur haft í för með sér fyrir meðferð sakamála, hvort sem þau eru til meðferðar í refsilögsögu Íslands eða annarra ríkja.

Ragnhildur Arnljótsdóttir, fastafulltrúi Íslands hjá Evrópuráðinu undirritaði samninginn fyrir hönd ráðherra í þinghöll Evrópuráðsins í Strassborg. Dómsmálaráðuneytið fer með málefni samningsins fyrir hönd Íslands og á fulltrúa í nefnd Evrópuráðsins sem sér um samninginn.

Bókuninni er ætlað að mæta þörfinni fyrir skjótar og skilvirkar boðleiðir milli ríkja við meðferð sakamála og milli opinberra aðila og einkaaðila. Helstu nýmælin varða ákvæði um samvinnu yfirvalda og þjónustuveitenda, óháð landamærum. Bókuninni er ætlað að undirbyggja lagagrundvöll fyrir slíkt samstarf, með innleiðingu í landsrétt aðildarríkja. Markmiðið er að koma á skjótvirkara og skilvirkara samstarfi vegna upplýsingaöflunar löggæsluyfirvalda um notendur, áskrifendur og fjarskiptaumferð í þágu rannsóknar sakamála. Þá er mælt fyrir um fyrirkomulag við slíka upplýsingaöflun í neyðartilvikum.

Á döfinni er að endurskoða lagaumgjörð á Íslandi í tengslum við innleiðingu viðbótarbókunarinnar sem gefa mun yfirvöldum víða um heim skilvirkari verkfæri í baráttunni við hvers konar brotastarfsemi þar sem tölvur eru hagnýttar til afbrota.

Deila