Isavia þarf að setja traustari umgjörð um skipulag og gjaldtöku á bílastæðum fyrir fólksflutninga til og frá flugvellinum

Samkeppniseftirlitið hefur sent frá sér tilmæli til Isavia ohf þar sem lagt er fyrir félagið að setja upp traustari umgjörð um skipulag og gjaldtöku á bílastæðum fyrir fólkslutninga til og frá flugvellinum. Tilmælin koma í kjölfar kvörtunar Allrahanda um meinta misnotkun Isavia sem er í markaðsráðandi stöðu.

Í júlí 2018 tók Samkeppniseftirlitið ákvörðun til bráðabirgða þar sem gjaldtaka Isavia á fjarstæðum sem tók gildi í mars sama ár var stöðvuð þar sem sennilegt var talið að hún fæli í sér misnotkun á markaðsráðandi stöðu og brot á 11. gr. samkeppnislaga. Í þessu sambandi skipti máli að Isavia nýtur einstakra yfirburða sem opinber rekstraraðili og nánast eini skipuleggjandi allrar aðstöðu fyrir fyrirtæki sem starfa á Keflavíkurflugvelli og innan flugstöðvarinnar. Taldi eftirlitið sennilegt að gjaldtakan fæli í sér of hátt verð eða okur auk þess sem hún mismunaði fólksflutningafyrirtækjum í sams konar viðskiptum og var hún því stöðvuð. Áfrýjunarnefnd samkeppnismála staðfesti ákvörðunina í október 2018.

Rannsókn málsins var haldið áfram en það er niðurstaða Samkeppniseftirlitsins nú að ekki séu forsendur til að grípa til frekari bindandi íhlutunar vegna hennar, en beina þess í stað tilmælum til Isavia um að koma traustari umgjörð um skipulag og gjaldtöku á bílastæðum fyrir fólksflutninga til og frá flugvellinum.

  • Að núverandi fyrirkomulag nær- og fjarstæða verði tekið til endurskoðunar innan sex mánaða og að aðferðafræði samkeppnismats verði beitt við þá skoðun.
  • Að næsta útboð á fólksflutningum til og frá Keflavíkurflugvelli verði þannig útfært að það tryggi hagkvæmni í fólksflutningum og stuðli ekki að hækkun fargjalda.
  • Að mótaðar kostnaðarforsendur liggi til grundvallar gjaldtöku vegna þeirrar aðstöðu sem Isavia býður fólksflutningafyrirtækjum.
  • Að við skipulagningu fólksflutninga sé hugað að samspili mismunandi valkosta til þess að tryggja samkeppnislegt aðhald.

Við úrlausn málins hafði Samkeppniseftirlitið til hliðsjónar erfiðleika sem stafa af COVID-19. Í tilkynningu Samppniseftilitsins segir

Hrun hefur orðið í ferðaþjónustu, sem m.a. hefur endurspeglast í því að flug til og frá landinu lagðist af að nær öllu leyti um nokkurra vikna skeið. Fyrirsjáanlegt er að langan tíma mun taka að byggja upp trausta ferðaþjónustu að nýju. Þar mun skipta sköpum hvernig staðið verður að skipulagi og umgjörð flugsamgangna til og frá landinu og tengdrar þjónustu og hvernig kraftar samkeppninnar verða nýttir í því skyni. Mikilvægt er að Isavia og stjórnvöld sem að þessu koma leggist á eitt að þessu leyti” 

Athugasemdir

athugasemdir

Deila