Verið að skipta út fólki á Norðurlöndum og í Evrópu – gengur hraðast í Svíþjóð sem gæti orðið fyrsta múslímska landið í Vestur-Evrópu

Kyösti Tarvainen dósent við Aalto háskólann í Finnlandi telur að Svíþjóð gæti orðið fyrsta múslímska landið í Vestur-Evrópu

Kyösti Tarvainen dósent við Aalto háskólann hefur gert reiknilíkön yfir þróun íbúa á Norðurlöndum eins og útvarp Saga hefur áður greint frá. Hann hefur rannsakað breytingar á samsetningu íbúanna á Vesturlöndum í nýrri skýrslu og fullyrðir að um sé að ræða stjórnmálastefnu um að skipta út íbúunum. „Ég hef gert áætlanir um íbúana í tíu ár fyrir Norðurlöndin. Breytingarnar ganga hraðast fyrir sig í Svíþjóð. Það er afskaplega leiðinlegt fyrir okkur í Finnlandi, við erum þakklát fyrir þá vesturlensku og kristnu menningu sem við höfum fengið frá ykkur – en núna getur Svíþjóð orðið fyrsta múslímska landið í Vestur – Evrópu.“

Fólkskipti þýðir að meginfólk eins lands breytist

Í Bandaríkjunum hefur upprunafólkið, índíánar, breyst og meirihlutinn orðið aðfluttir evrópskir innflytjendur. Engu að síður eru fleiri sem telja sig vera indíána í dag en áður en fólksflutningar hófust til Bandaríkjanna frá Evrópu. U.S. Sensus Bureau segir að næstu fólkskipti í Bandaríkjunum gæti orðið eftir 25 ár en þá kemst evrópskur hluti Bandaríkjamanna í minnihluta en fólk frá Latín Ameríku og Mexíkó verða í meirihluta. Bandaríkjamenn þekkja þetta og veldur það engum áhyggjum en það sem er að gerast í Vestur-Evrópu er ekki jafn vel þekkt og þeir sem þekkja til mála þar hafa flesti áhyggjur af þróuninni.

Mestar og hraðastar breytingar í Svíþjóð

Ríkisstjórn Svíþjóðar lokar augunum fyrir þróuninni segir engin skipti á íbúum Svíþjóðar vera í sjónmáli eftir gríðarlegan fólksinnflutning í langan tíma sem gjörbreytt hefur samsetningunni og ástandinu í Svíþjóð. Tarvainen lýsir reikniaðferð sinni Kóhortkomponentaðferðinni þannig að gengið er út frá aldri allra þjóðfélagshópa í upphafi hvers ár, þ.e.a.s. hversu margir hafa ekki náð eins árs aldri, hversu margir eru eitt ár, tvö ár o.s.frv. Þannig má sjá þegar látnir eru dregnir frá og innflytjendur hafa bætst við hvernig samsetning breytist yfir tímann. Einnig er reiknað út fyrir alla hópa hversu mikill hluti kvenna í mismunandi aldurshópum fæðir börn og á grundvelli slíkrar rannsókna er síðan hægt að gera reiknilíkön.

Tölurnar í töflunni miðast við árin 2018 og 2019. Tölur innan sviga miðast við árin 2012-2014 sem birtust í fyrri rannsókn.

Í töflunni að ofan kemur í ljós að nettó innflutningur hefur minnkað um helming í Danmörku og Noregi miðað við stöðuna fyrir 2015. Í Finnlandi hefur innflutningur minnkað aðeins en aukist í Svíþjóð. Nettó innflutningur múslíma hefur minnkað verulega til Danmerkur úr 25% niður í 5% en er 52% í Svíþjóð og 42% í Finnlandi. 730 fleiri flóttamenn fluttu út frá Danmörku 2019 heldur en komu þangað sama ár.

Frjósemi verður að halda 2,1 fæðingum barna á konu svo íbúum fækki ekki og ekkert Norðurlandanna í töflunni nær þeirri tölu. Hins vegar fjölgar múslímum með hærri fæðingartölu en þarf til að auka íbúunum.

Grafið sýnir minnkun upprunalegra íbúa á Norðurlöndum í framreiknuðum tölum miðað við svipaða þróun og verið hefur fram að 1. janúar 2020.

Á yfirlitsmyndinni með framreiknuðum íbúatölum Norðurlanda má sjá að Danmörk fylgir ekki sömu hröðu þróun og hin Norðurlöndin en stefnir engu að síður í íbúaskipti fyrr eða síðar. Á grafinu má einnig sjá áhrif fólksinnflutninga árið 2015 sem oft er notað til samanburðar en þá jókst fólksinnflutningur verulega.

Með kohortkomponent aðferðinni eru tölur múslímskra íbúa framreiknaðar fram til ársins 2100 eins og sjá má á töflunni til hliðar. Tarvainen skrifar að „ár 2100 verða fleiri múslímar í Svíþjóð en upprunalegir Svíar ef núverandi þróun heldur áfram. Aðrir íbúar eru ekki múslímar en af erlendu bergi brotnir. Með núverandi hraða getur Svíþjóð orðið fyrsta landið í Vestur-Evrópu með múslíma í meirihluta.“

Hugmyndafræði íslam í árekstri við menningu Vesturlanda

Samkvæmt Pew Research Center verða múslímar 12,7% af íbúum Vestur-Evrópu ár 2050 en voru 5,9% ár 2016. Tarvainen skrifar að „flestir stjórnmálamenn hafa engan skilning á því hvað stækkandi hlutur múslíma hefur í för með sér í formi mótsetninga og annarra vandamála vegna mismunandi trúarbragða og menningar. Múhameð sagði að hann hefði fengið lögin frá Allah. Þau lög og lífshættir stjórna öllu lífi múslíma. Þau taka einnig yfir mikið af þeim félagslegu og stjórnmálalegum spurningum sem okkar menning lætur þinginu eftir. Íslam er þannig ekki einungis spurning um persónulega trú heldur er einnig trúar- og stjórnmálaleg hugmyndafræði sem tekur til alls samfélagsins og er á mörgum punktum í deilum við stjórnskipulag Vesturlanda.

Stjórnmálamenn ættu að lesa bækur Robert Spencer um íslam

Þar sem að upplýsingar eru af afar skornum skammti er kominn tími til að stofna rannsóknarmiðstöð um íslam sem skoðar ekki íslam einungis sem trúarbrögð eins og trúarbragðadeildir háskólanna gerir. Ég vísa til rannsókna sem athugar félagslegu og stjórnmálalegu afleiðingarnar af íslam og sérstaklega afstöðuna til Vesturlanda; tilkoma íslam sem stjórnmálaafls í mörgum löndum, stjórnmálalegar og menningarlegar afleiðingar af íslam á 1400 árum, samanburð á 50 núverandi íslamskra landa við Vesturlönd og hvaða breytingar sem völd íslam í vestri geta haft miðað við sögulega reynslu. Stjórnmálamenn ættu þegar að lesa sér til um þessar spurningar. Dæmi um vel skrifaðar bækur byggðar á staðreyndum um íslam eru bækurnar sem Robert Spencer hefur skrifað,“ lýkur Kkyösti Tarvainen dósent máli sínu.

Sjá nánar hér

Athugasemdir

athugasemdir

Deila