Ríkisstjórnin styrkir baráttuna gegn félagslegum undirboðum og brotum á vinnumarkaði

Ákvæði um keðjuábyrgð sem sporna á við mögulegri misnotkun á vinnuafli hér á landi var innleitt hér á landi í lög um opinber innkaup. Lagasetningin er þáttur í aðgerðum stjórnvalda til að vinna gegn félagslegum undirboðum og brotum á vinnumarkaði og er vonast til þess að framkvæmd ákvæði laganna muni hafa jákvæð áhrif gegn þeirri þróun sem verið hefur og birst meðal annars í þeirri mynd sem lögregla og verkalýðsfélög hafa haft afskipti af.

Í tilkynningu segir að þá hafi stjórnvöld látið Jafnframt vinna og útfæra leiðbeiningar, þar sem fjallað er um keðjuábyrgð og hvernig verktakar og opinberir aðilar geti uppfyllt lagalegar skyldur sem stuðla að ábyrgum vinnumarkaði á Íslandi..

Snýr að verklegum framkvæmdum

Í tilkynningu stjórnvalda segir að Keðjuábyrgðin snúi að verklegum framkvæmdum. Hún feli meðal annars í sér að aðalverktaka er gert skylt að tryggja og bera ábyrgð á að allir starfsmenn, hvort sem um ræðir starfsmenn hans, undirverktaka eða starfsmannaleigna, sem koma að framkvæmd samnings fái laun, starfskjör, sjúkra- og slysatryggingar og önnur réttindi í samræmi við gildandi kjarasamninga og lög hverju sinni.

Þá segir að opinberum aðila sem kaupanda beri skylda til að gera grein fyrir ábyrgð aðalverktaka í útboðsgögnum. Honum er einnig heimilt, að uppfylltum ákveðnum skilyrðum, að greiða vangoldnar verktakagreiðslur til undirverktaka og annarra starfsmanna, sem svara til launatengdra greiðslna, á kostnað aðalverktaka, standi hann ekki í skilum með greiðslur.  

Ákvæðið um keðjuábyrgð er mikilvægur hvati fyrir opinbera aðila og aðalverktaka til að velja sér ábyrga samningsaðila. Nú þegar hafa nokkrir opinberir aðilar á vegum ríkis og sveitarfélaga tekið inn í útboðsgögn sín ákvæði um keðjuábyrgð verktaka sem sýnir mikilvægi og nauðsyn hennar,“ segir Bjarni Benediktsson fjármála- og efnahagsráðherra.

Athugasemdir

athugasemdir

Deila